به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده آزاد باید گردند

واله زمانی طی تماسی تلفنی با خانواده اش اعلام کرده است در زندان قزل حصار محبوس است. به بند کشیدن این فعال جنبش کارگری ایران در زندان قزل حصار نشان از تلاش برای آزار و اذیت و اعمال فشار بیشتر به اوست.

واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده نه تنها جرمی مرتکب نشده اند بلکه به تعهد انسانی و طبقاتی خود در قبال رضا شهابی، سعید شیرزاد و دیگر زندانیان اعتصابی و خانواده های رنج دیده آنها عمل کرده اند.

بازداشت این دو فعال کارگری جنبش کارگری ایران بدلیل همراهی و همبستگی با خانواده های زندانیان اعتصابی، تعرص به بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق انسانی و اجتماعی یک جامعه هشتاد میلیونی است که حداقل ترین نشانه های وجود انسانیت را در این جامعه  نشانه گرفته است.

همه با هم و متحدانه خواهان رسیدگی فوری به خواستهای رضا شهابی و آزادی فوری و بی قید و شرط واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده شویم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مهر ماه 1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 1/8/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com