به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

ادامه بلاتکلیفی مظفر صالح نیا

اتحادیه آزاد کارگران ایران: مظفر صالح نیا دوازده روز است که در بازداشت ستاد خبری اطلاعات سنندج است
مظفر صالح‌ نیا عضو هیات مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران  در تاریخ ۴/۷/۹۹ توسط دفتر اطلاعات ستاد خبری سنندج بازداشت شد، اکنون بیش از ۱۲ روز است که از طرف این ستاد ، دلیل یا علت بازداشت وی مشخص نشده است از طرفی امروز ۱۵/۷/۹۶  دو مامور لباس شخصی با ارائه برگه احضاریه برای بازداشت مظفر صالح نیا به محل کار وی مراجعه کردند که با آنها گفته شد قبلا توسط ستاد خبری اطلاعات سنندج جلب و اکنون در بازداشت آنهاست،(  برگ احضاریه پیوست می باشد)
جای بسی تعجب است که پس دوازده روز که مظفر صالح نیا در زندان ستاد خبری می باشد ، اکنون برگ احضاریه توسط دو مامور که باز مشخص نیست ضابط اجرائی کدام ارگان می باشند خواهان جلب وی می شوند و اینگونه باعث نگرانی شدید خانواده مظفر می شوند لازم به توضیح است که 
در این مدت مظفر صالح نیا فقط دو بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است واظهار نموده که در زندان ستاد خبری اطلاعات سنندج میباشد، همسر وی علیرغم مراجعات مکرر به این ستاد، هنوز قادر به ملاقات حضوری با مظفر نشده است، 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن ادامه بازداشت مظفر صالح نیا و بلاتکلیفی و اینگونه تحت فشار قرار دادن خانواده وی، خواهان روشن شدن فوری وضعیت مظفر صالح نیا و آزادی بدون قید و شرط این فعال کارگری است
اتحادیه آزاد کارگران ایران
15 مهر 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 1/8/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com