به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

مریم محمدی: قوانین بیرحم جنایت می آفریند!!

اعدام به عنوان شنیع ترین مجازاتی که میتواند اجراشود ، سبب بروز خشونت ها وقتل های فجیع میشود . اعدام مجازاتی است که نتیجه اش نابودی انسانیت است  وقتی حاکمان طناب دار می آویزند شاهد جنایت های روزمره میشویم . تجاوز و قتل و آدم کشی به اندازه ی یک تصمیم ، ساده میشود.
قوانین ، رحم و انسانیت را به دار میکشد  و صحنه ی اعدام حیوانات در کتب درسی ظاهر میشود آنگاه شاهد بازی اعدام در میان #کودکان میشویم 
وقتی حکومت گران که ادعای صاحبان جامعه را دارند تصمیم به قتل انسانی میگیرند  و مردمی را تشویق به تماشای صحنه جان باختن انسانی می کنند شاهد کودکان قاتل میشویم کودکانی که میتوانند به خردسالی  تجاوز کنند و او را به قتل برسانند و آنگاه روزها را بشمارند تا به ۱۸ سالگی برسند و روز تولدشان در پیچ طناب دار به رقص درآیند و باز مردمی به تماشا بایستند و دراین میان چشمهای کودکانه ای مبهوت  نظاره میکند
اعدام وقتی برای مرگ عقیده ای باشد یا پاک کردن نشانه ی #مخدر تزریق شده بر تن بیمار زندگی یا بازتولید خشونت و جنایت همه و همه مرگ #انسانیت است
مرور سالها اعدام آنچنان خنجری بر تن جامعه  فرو کرده  که جراحت عمیقی به جا گڌاشته است اعدام  فاجعه می آفریند و قلب هزاران بازمانده اعدام را مچاله میکند و تنها مرحم آن لغو اعدام و پایان دادن به این جنایت قانونی  است
#اعدام را پایان دهید!

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 1/8/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com